İslamiyet, yüzyıllar boyunca deneme yanılma yöntemiyle günümüze kadar şekillenmiş zengin bir cami mimarisine sahiptir. Çağının el verdiği yapım teknikleriyle fonksiyonel ve kavramsal ihtiyaçları karşılayacak bir arayış içerisinde olmuştur. Bu arayış günümüze kadar, zamanla birlikte devingen bir cami mimarisini oluşturmuştur. Fakat bu arayışlar sonucu elde edilmiş zengin birikim; günümüzde üzerine birşeyler eklenip ilerletilmesi yerine, bir tıkanma evresine girmiştir. Günümüzde yapılan camiler, çoğunlukla geçmişin salt taklidinden (başarısız) ve zamanın ruhundan kopuk tasarımlardır. oluşan bu aksaklığa rağmen, gelenekeselleşmiş zengin islam mimarisi; kubbesiyle, minaresiyle, kemeriyle,….birlikte toplumun hafızasında yer edinmiş güçlü bir cami imgesi oluşmuştur.

 

Bu noktada: Toplumsal hafızada yer edinmiş bir cami imgesi varken yapılacak yeni tasarımda; klasikleşmiş elemanları tamamen yok saymak, toplumsal hafızada zedelenmeye yol açaçaktır. Geleneksel cami mimarisinin klasik elemanlarının yüklendiği kavramsal ve fonksiyonel ihtiyaçlar özümsenerek, bu elemanlar yenilikçi ve çağdaş bir üslupla yorumlanmaya çalışılmıştır.

 

TASARIM

Mehmet Şükrü Geyik, Behiye Sevilay Şentürk, Murat Bahadır

PROJE TİPİ

Yarışma – Cami

PROJE YERİ

Merkez, Şanlıurfa

PROJE YILI

2019

İŞVEREN

Çevre Şehircilik Bakanlığı

İNŞAAT ALANI

700 m²