Taiwan Türkiye büyük elçiliği tarafından Hatay Reyhanlı ilçesinde yapılmak istenilen mülteci kampı için hazırlanan bir avan projedir. Tasarımın çıkış noktası sınır metaforudur. Sınırlar ; ötekiyi, karşıyı, yabancıyı vb. kavramları meydana getirir. Bu sebepledir ki sınırlar mülteciyi ve dolayısıyla mülteci kamplarını var eden bir olgudur. Tasarımın çıkış noktası sınırın somutlaşmış hali olan prefabrik beton bloklardır. Beton blokların tarihten günümüze yüklenmiş olduğu; ayrıştırıcı, öteki-beriki, bölücü vb. kavramları bu proje bünyesinde tersyüz edilmeye çalışılmıştır. Prefabrik beton bloklar bu tasarım çerçevesinde; sınır öbür tarafındakileri dışlayan değil içine alan, dışardakilere bir yaşam alanı sunan bir eleman halini alır.

TASARIM

Mehmet Şükrü Geyik, Onur Kitapçıoğlu

PROJE TİPİ

Kamu Yapısı – Mülteci Kampı

PROJE YERİ

Reyhanlı, Hatay

PROJE YILI

2019

İŞVEREN

Taiwan Türkiye Büyükelçiliği

İNŞAAT ALANI

7.000m²