SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMUSAL BİR KENT KATMANI OLARAK YOL

‘‘ Kent bir topluluğun kültürünün ve erkinin yoğunlaştığı yer, zamanın bir ürünü, birikimidir.’’     Levis Mumford.

Kentlerin yaşayan, yaşlandıkça anlam kazanan elemanları (rekreasyon, sokakları, meydanları, parkları, yolları…) Vardır. Bu elemanlar Geçen zaman içerisinde toplumun yüklemiş olduğu anlamlarla; kent ve kentlinin hafızasında yer edinerek, kentin ayrılmaz bir parçası haline gelirler. Bu çerçevede kentte var olan tüm elemanların korunarak, sahip oldukları potansiyeller ve sorunlar projede birincil girdi olarak ele alınır. Bu doğrultuda; Kent içerisinde kapladığı alan, üzerindeki yoğun trafik, oluşturduğu kopukluk ve bir hacim olarak düşünüldüğünde tek katmanlı işlev görmesiyle yol elemanı ele alınmıştır. Bu bağlamda projenin ana teması kentin bir elemanı olan ‘‘yolun beraberinde getirdikleri sorunların nasıl potansiyellere çevrileceği’’ sorusuna cevap aramaktadır.   Kentin içinde herhangi bir elemanın korunmaması veya yıkılıp yeni bir şeyin önerilmesi kent hafızasını zedeleneceği düşünülmektedir. Kentte sürekli ve fazlaca alan kaplayan bir eleman olan yollar: Aynı düzlem üzerinde bulunan birçok eylemi, işlevi, kamusal alanları… Birbirinden ayrıştırır. Bu ayrıştırma bir sorun olarak ele alınıp, yolların; kent elemanlarını bağlayan ve kente ‘‘yeni bir kamusal katman’’ kazandıran bir potansiyele dönüştürülmesi hedeflenir.

Proje çalışma alanı olarak Ankara kenti seçilmiştir.  Şehrin, cumhuriyet ile birlikte gelen tarihi önemsenmiştir. Kentin bünyesinde barındırdığı yoğun nüfus; yoğun trafik, yetersiz kamusal alan… Gibi sorunları beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede 1. Aşamada Atatürk bulvarı ele alınır. Atatürk bulvarının üst kotunda kentliye hizmet edecek buluşma ve karşılaşmaların olacağı bir kamusal katman önerilir. Bu katman önerilirken refüjde bulunan ağaçlar korunurken boş refüj alanlarının da ağaçlandırılması önerilir. Atatürk bulvarın da önerilen bu durum sonraki aşamalarda Ankara’nın yoğun trafik taşıyan tüm yollarda yapılması hedeflenir. 1.aşamada yoğun taşıt trafiğine sahip Atatürk bulvarda çalışıldı. Önerilen kamusal katman ile kente %1 oranı civarında kamusal alan kazandırıldı. Proje kapsamında sürdürülebilir bir kent oluşturulması hedeflenirken 1. aşamada önerilen kamusal katmanın ilerleyen aşamalarda (1. ,2. ,3. ,4. )  Yararlı Bir Parazit gibi kentin yoğun taşıt trafiğine sahip yollar üzerinden devam edilmesi öngörüldü.

 

TASARIM

Mehmet Şükrü Geyik, Zeki Derin

PROJE TİPİ

Yarışma - Kentsel Ekoloji

PROJE YERİ

Kızılay, Ankara

PROJE YILI

2017

İŞVEREN

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İNŞAAT ALANI

60.000 m²